SWC:s Medlemswebb - Intranet!

SWC:s medlemmar har för sin interna information
tillgång - via inloggning - till vår Medlemswebb - Intranet

Här loggar du in på Medlemswebben ->

Där finns:

  • Medlemsinformation
  • Protokoll, ekonomi
  • Medlemsregister
  • Info från Styrelsen mm 

Saknar du inloggningsuppgifter - kontakta Ulf Landén


Publik hemsida

På vår publika hemsida finner du bl a:

Information om aktiviteter i fliken "Aktiviteter"
och mycket mer!


Publikt bildarkiv

I vårt publika bildarkiv finner du bilder och beskrivningar på våra genomförda aktiviteter! - swc-sweden.se/view